Hur skapades det mänskliga sinnet?
Och hur tömmer vi våra sinnen?

V.v. skrolla ner

Det mänskliga sinnet fungerar
på samma sätt som en kamera och tar bilder.

scene1_human01 scene1_human02 camera

På samma sätt som en kamera tar bilder,

lovephoto

är din kropp och dina 5 sinnen
(ögonen, näsan, öronen, munnen och kroppen själv) en kamera

lovecopy

som i ditt sinne tar bilder av allt
som du varit med om.

scene1_human01 flower scene1_human02 scene1_human03 scene1_human04 flower_copy01

Blunda nu och ta fram bilden av en blomma.

scene2_human01 dot dot dot

Får du fram den?
Det är den bild som du har tagit och lagrat i ditt sinne.

scene2_human02 flower_copy02

Din familj som du har känt sedan du var liten
har lagrats i ditt sinne som bilder.

scene3_human01 scene3_mom scene3_human02 mom_copy

Gräl med en vän,

fight_copy

minnen av den första kärleken,

scene3_human03 love_copy

sstress, oro, men också bra minnen,
allt är bara bilder i ditt sinne.

scene3_human04 scene3_home home_copy scene3_money money_copy scene3_sad sad_copy scene3_human04_1 man_copy grandfather_copy

De här bilderna i ditt sinne är sinnets skräp.

cloud_b cloud_s
cloud_l1 cloud_l2 cloud_l3 cloud_l4 cloud_l5 cloud_l6 cloud_l7 cloud_l8 cloud_l9 cloud_l10

Och ända fram till nu har du aldrig lyckats fly från bildvärlden i ditt sinne.

scene3_human05

Denna meditations metod
rensar ut de här bilderna från ditt sinne.

Metodens 7 nivåer gör att
du kan se tillbaka på ditt liv och
kasta bort bilderna – en efter en.

scene4_human01 scene4_human02 mom_copy2 fight_copy2 love_copy2 home_copy2 money_copy2 sad_copy2 man_copy2 grandfather_copy2

Ju fler av sinnets bilder du kastar bort,
ju lättare och mer fridfull kommer du att känna dig.

scene4_human03 scene4_human04 dot_cloud_1 dot_cloud_2 dot_cloud_3 dot_cloud_4 dot_cloud_5

Du kommer att upptäcka ditt sanna jag,
och du kommer att kunna förstå världens alla principer.

shine

Du kommer att kunna känna äkta lycka och vara fri från stress och oro.
Ditt livs bästa dagar är här.

scene4_human05 flower04 flower05 flower04 flower03 flower01 flower02 flower02 flower01 flower02 flower02 flower01 flower02 flower01 flower02 flower02 flower01 flower01 flower02