Frågor & svar

Om jag blir medlem, kan jag meditera hur mycket jag vill?

Ja, som medlem kan du meditera hur mycket du vill under våra öppettider som är 9-23 varje dag, även lördag och söndag. Vi är glada om du meddelar oss i förväg när du tänker komma genom att exempelvis skicka oss ett sms.

Hur går en kostnadsfri introduktion till?

Introduktionen är ett opretentiöst seminarium där du får träffa en av våra guider. På seminariet presenterar guiden närmare vad meditationen går ut på och vad du kan uppnå. Du får givetvis även möjlighet att ställa alla frågor som du har. På introduktionen beskriver vi vår meditationsmetod, men mediterar inte. När du väl blivit medlem börjar själva meditationen. Du bokar din kostnadsfria introduktion här.

Varför ger ni inte gratis prova-på-meditation?

Anledningen till att vi inte ger gratis prova-på-meditation är att den här meditationen både kräver tid och målmedvetenhet. För att uppnå resultat krävs att man praktiserar den regelbundet under längre tid. Om du är intresserad av att prova på, rekommenderar vi att du löser en månads medlemskap, mediterar regelbundet – och därefter kan du se vilka resultat du har uppnått.

Hur går ett meditationstillfälle till i praktiken?

Meditationen är vägledd och mycket enkel. Du sitter bekvämt på en kudde eller en stol och gör meditationen med ditt sinne enligt de enkla instruktioner du får. Inledningsvis är meditationen individuell, men när du väl känner dig bekväm med metoden kan du meditera tillsammans med andra. Meditationen är inte fysiskt krävande, och är heller inte fokuserad på andning eller mantran. Guiderna på centret följer dig genom hela din meditationsresa och gör sitt yttersta för att du ska få en positiv meditationserfarenhet.

Är det drop-in?

Som medlem kan du meditera när du vill under våra öppettider (9-23 alla dagar i veckan). Det är dock bra om du bokar in ditt tillfälle i förväg exempelvis genom att skicka oss ett sms.

Hur ofta bör jag meditera?

Precis så mycket eller lite du vill. Vi uppmuntrar medlemmarna att meditera så mycket som möjligt för att snabbare se resultat. Men vårt främsta syfte är att du ska vara lycklig, och det innebär att du själv väljer den hastighet som ger balans och harmoni i ditt liv.

Är tidigare erfarenhet av meditation ett krav?

Nej. Metoden är utformad för att vara tillgänglig för alla, oavsett utbildningsnivå, ålder, tidigare erfarenheter av meditation m.m. Det finns exempel på barn som börjat meditera redan i sexårsåldern utan några problem att följa metoden.

Vilken tradition vilar denna meditation på?

Till skillnad från andra meditationsmetoder som vilar på specifika och ofta gamla andliga traditioner, är denna meditation tämligen ny. Den började i Sydkorea 1996 efter att en helt vanlig man som heter Woo Myung hade uppnått fullständig upplysthet. Det som började som en meditationskurs bestående av tio deltagare i Mungyeong i Sydkorea i november 1996, utvecklades senare till ett komplett meditationsprogram. Sedan dess har Woo Myung under två decenniers tid utvecklat olika tekniker (sedermera etablerade som de sju nivåer som lärs ut idag) i syfte att förfina och göra metoden perfekt så att även andra kan uppnå mänsklig kompletthet. I år (2019) är det cirka 5 000 människor som har uppnått mänsklig kompletthet, och antalet ökar år för år.

Grundaren till meditationen tillhandahåller instruktioner för hur meditationen ska guidas, men varje center bedrivs på självständig basis. Det är genom enskilda människors hårda arbete att sprida meditationen och dela med sig av sina erfarenheter som denna meditation – och det hopp för mänskligheten som den innebär – kan växa.

Den här metoden beskrivs av många som revolutionerande – är den det?

Den här meditationen färdigställdes som ett komplett program 2012 och har sedan dess vuxit till ett internationellt projekt som nu omfattar 41 länder. Metoden är speciell eftersom den har det som människan har letat efter i alla tider: ett sätt att återvända till ursprunget, stadiet av kompletthet, där allt är ett på riktigt. Nu är det möjligt för alla att återfå sin ursprungliga natur.

Den mest revolutionerande aspekten av denna meditation är att den kan leda till världsfred eftersom ett återvändande till ursprunget, stadiet av kompletthet och enhet, nu har blivit verklighet. Efter att man har uppnått mänsklig kompletthet lever man för andra; endast då är fredlig samexistens möjligt.

Hur många center finns det runt om i världen?

Det finns för närvarande 345 center i 41 länder runt om i världen och nya center tillkommer hela tiden.

Hur drivs centret?

Centret drivs som en ideell förening. På internationell basis anordnas regelbundet konferenser och retreater. Det största centret finns i Sydkorea.

Är denna meditation en religion?

Nej. Den här metoden är religionsöverskridande; den som mediterar kommer inom sig att upptäcka att alla religioner har samma bas. Meditationen handlar därför inte om att “tro” på något, några livsregler eller dogmer. Den handlar om att – inom sig själv – upptäcka och leva som Sanningen.