Om meditation

Sluta leva i detta land. Kom till den eviga världen av lycka. Lev där för evigt.

Hur man blir komplett avslöjas nu i Woo Myungs bästsäljande bok ”Sluta leva i detta land. Kom till den eviga världen av lycka. Lev där för evigt.” Vi kan nu leva i den eviga världen av lycka. Genom att kasta bort ens falska sinne, kan man leva som det eviga, icke-föränderliga Universum, som är Sanningen själv. Boken avslöjar det mänskliga sinnets mysterier och ger oss den ultimata lösningen på hur man blir fri från smärta och lidande. Denna bok passar var och en – den som söker lycka, den som lider av stress och oro, den som söker meningen med livet, den som vill förstå det mänskliga sinnet, den som vill känna Universums sinne, den som är intresserad av andlighet och Sanningen liksom den som vill ha en enad värld med harmoni och fred. Mångfalden hos dem som är intresserade av Woo Myungs läror är lika stor som mänskligheten själv. Boken ger oss de slutgiltiga svaren på frågor som ”Vad är det mänskliga sinnet?”, ”Vad är meningen med livet?” ”Vad är upplysthet?”. Otaliga är de människor som ställt sig dessa frågor och många har försökt att hitta svaren. Denna bok ger oss de slutgiltiga svaren. Tiden har kommit för att vi ska sluta leva i detta land. Tiden har kommit för att vi ska bege oss till den eviga världen av lycka. Tiden har kommit för att vi ska leva för evigt i den sanna världen. Woo Myung kommer att lära dig hur.
Denna bok finns på svenska.

Where You Become True Is the Place of Truth

I ”Where You Become True Is the Place of Truth” får vi veta, att idealvärlden, den värld som människor enbart drömmer om, går att nå. Genom att kasta bort det mänskliga sinnet kan man återfå sin ursprungliga natur, som är den eviga världen av lycka. Woo Myung berättar hur folk kan frigöra sig från det som tynger deras sinnen och därmed komma till ro. Woo Myung berättar också att vi kan bli kompletta genom att återvända till den ursprungliga grunden, världens källa. En person som pånyttföds i den ursprungliga grunden medan han är i livet blir en komplett person som kommer att leva för evigt. Den plats där du kan nå Sanningen är Sanningens plats, och denna bok ger oss metoden för att nå dit.

The Way To Become A Person in Heaven While Living

Visste du att det finns en metod med vilken man kan bli befriad från livets bördor? Metoden finns här, och alla i hela världen kan använda sig av den. Denna bok, ”The Way to Become a Person in Heaven While Living”, kommer att vara en sann inspiration för dig, så att du kan ändra ditt tänkesätt från ett självorienterat sinne till Sanningens sinne. Denna bok låter oss veta att den enda meningen och det enda syftet med livet är att bli ett med Sanningen. Den förklarar skillnaden mellan det falska självet och Sanningen. Med sin klara prosa och poesi leder Woo Myung oss på vägen till att bli en person i Himlen medan vi lever. För första gången någonsin kommer vi till klarhet om vad det verkligen betyder att leva i Himlen. Med sina dryga 400 sidor av sann visdom stimulerar boken oss till att rensa vårt falska själv och bli den som är äkta, den som lever i Himlen med han är i livet. Det kommer inte att finnas bördor, smärta, lidande eller ensamhet. Det kommer att bli en fridfull och fredlig värld med mycket kärlek, äkta lycka och evigt liv. Profeter har tidigare förutspått att det skulle finnas en himmel på jorden. Nu är det möjligt för dig att leva som denna sanna person, eftersom Woo Myung givit oss metoden.

Heaven's Formula For Saving The World

I denna bok beskriver Woo Myung metoden för att bli Sanning och leva i himlen. Det här är Woo Myungs tredje bok om Sanningen. Boken fick mycket uppmärksamhet när den gavs ut, och den blev genast en bästsäljare. Författaren använder ett klart, precist språk och klara illustrationer. På ett koncist sätt beskrivs det mänskliga sinnet och det nuvarande livet liksom vad himmel och helvete är, och hur man genom att rensa sinnet kan nå upplysthet och Sanningen. Detta är en guidebok för den som försöker bli Sanning.

The Living Eternal World

I denna sin andra bok om Sanningen talar Woo Myung om det sanna livet och den sanna världen. Boken riktar sig till moderna människor som vill leva det sanna livet med det sanna sinnet. Det är det sanna sinnet som aldrig kommer att försvinna även efter det att allting i denna värld försvunnit. Detta är den sanna natur som vi söker. Woo Myung är noggrann i sin beskrivning av den eviga Sanningens värld liksom hur man kan komma till denna levande eviga värld och leva där för evigt.

World Beyond World

Om man förstår vad sinnet är, är man redan på vägen mot lycka. Vad är då sinnet? Hur kan man rensa sitt sinne? ”World Beyond World” är den första bok som ger oss svaren på dessa frågor genom att definiera sinne och förklara hur man kan eliminera sitt eget sinne. Detta sinne är självcentrerat och roten till smärta och lidande. Woo Myung är den förste som ger oss metoden med vilken man kan rensa sitt sinne och uppnå verklig frihet. Författaren delar med sig av sin egen berättelse om hur han blev Sanning och visar oss hur var och en av oss också kan bli Sanning. Steg för steg får vi i text och illustrationer ta del av den process som leder till att vi kan bli kompletta. På ett tydligt sätt får vi veta skillnaden mellan himmel och helvete. Vi får vidare veta vad den sanna, verkliga världen är och vad den mänskliga världen, illusionens värld, är. Woo Myung förklarar varför vi måste vakna ur illusionen och leva i den verkliga världen. För första gången någonsin kan vi fullt förstå Sanningen, då boken presenterar metoden för att inse och bli det som andra tidigare endast talat om. Woo Myung är således den förste som kan besvara våra djupt rotade frågor och sättet att nå upplysthet. ”World Beyond World” innehåller även poesi som hjälper till att väcka det mänskliga medvetandet.

Sinne

Denna samling poesi förmedlar på ett vackert sätt vikten av att människan når Sanningen, liksom upplysthet, evigt liv och inre frid. Dikterna, skrivna ur Sanningens perspektiv, hjälper dig på vägen mot ett liv i visdom, rensar ditt sinne och leder dig till den sanna och eviga världen, till den stora friheten, där du inte är fjättrad till det liv du lever. Woo Myung visar dig att människan i grunden är Sanning och att alla är ett. Dikterna visar på ett uppriktigt och gripande sätt att endast den person som blir ett med allt kan komma till himlen och leva med visdom. Denna bok finns på svenska.

Nature's Flow

Denna vackra diktsamling visar på vikten av att människan når Sanningen såväl som upplysthet, evigt liv och inre frid. Vad är Sanningen? Vad är livet i Universums naturliga flöde? ”Nature’s Flow” förklarar på ett enkelt sätt hur man blir det perfekta och rena sinnet, och hur man kan leva enligt Universums naturliga flöde. Woo Myung får dig att inse att människan i grunden är Sanning och att alla är ett. Dikterna är skrivna på ett rakt och ärligt sätt och visar att endast den person som blir ett med allt kan komma till himlen och leva med visdom.