Om meditation

Vad utmärker denna meditation?
Historiskt sett har ett av de främsta hindren för att lösa ens problem i livet liksom att bli upplyst varit det faktum att sinne inte kunnat ges en exakt definition. Detta har hindrat folk från att upptäcka vem de egentligen var och hur de skulle kunna nå Sanningen. Denna meditation definierar det mänskliga sinnet som en ansamling av bilder som lagras i ens kropp och hjärna. Dessa bilder utgörs av tidigare upplevelser och det är våra ögon, våra öron, vår näsa, vår mun och vår kropp som tagit bilderna. Bilderna bildar grunden för hur vi tänker, hur vi reagerar, och de leder till ett beteendemönster som dock inte stämmer med vilka vi verkligen är. Bilderna som finns lagrade i sinnet är basen för känslor, tankar och bindningar till människor, platser och saker. På detta sätt bildar de individens bildvärld. Allteftersom du mediterar kommer du att upptäcka hur det sinne som varit fyllt av bilder successivt rensas och det som tynger dig försvinner. Du kommer att kunna leva i frihet. Nu har det blivit möjligt att faktiskt känna Sanningen och bli Sanning, medan man tidigare bara kunde läsa om Sanningen eller höra vad andra hade att berätta om Sanningen. Du kommer att kunna veta svaren på livets grundläggande frågor:

Vem är jag? Var kommer jag från? Vart tar jag vägen när jag dör? Varför lever jag? Vad händer med mig när jag dör?

Svaren kommer till dig allteftersom du rensar ditt sinne och det fylls av sann visdom. Denna meditation har metoden för att rensa ditt sinne. Det rör sig om en guidad, enkel steg-för-steg-metod som alla lätt kan följa. Det finns sju steg, nivåer, i meditationen. Redan efter första nivån kommer du att vara medveten om att du börjat få in det sanna sinnet, och det är upplysthet.

meditating people at guided meditation class